2015. január 25., vasárnap

Egyenlő Élet lehetőséget mindenkinek

Kik vagyunk?


Az Egyenlő Élet Alapítvány kutatja és fejleszti a Garantált Megélhetési Jövedelmet, mely megoldást jelentene a jelenlegi gazdasági helyzet instabilitására és az elharapódzó szegénységre. A Megélhetési Jövedelem legfőbb célja, hogy hatékony és fenntartható megoldást nyújtson minden állampolgár számára. Ennek érdekében a szociális struktúrát, mely jelen pillanatban gazdasági működésünk terméke, képessé kell tenni arra, hogy elősegíthessen olyan gazdasági megoldásokat, mint a Megélhetési Jövedelem.  - olvass tovább...

Jognyilatkozat


Az Egyenlő Élet Alapítványát egy globális közösség alapította(Equal Life Foundation), amelynek tagjai a világ legkülönfélébb kultúráiból származnak. Az Egyenlő Élet Alapítványa célja felismertetni és megértetni, hogy minden élet egyenlő az élet minden egyéb megnyilvánulásával. Ez azon a tényen alapul, hogy minden élőlény birtokolja és hordozza az élethez fűződő, minden élőlény számára és egymáshoz viszonyítva is egyenlő lényegi jogokat, egyrészt az elkülönülés és a fontossági sorrend látszata, másrészt a rájuk rétegződő mesterséges rendszerek és szellemi építmények gyengítő hatásai nélkül. Minden lény közös alapja az egyenlő életerő, amelyet minden lény birtokol, hordoz és őriz. Minden élőlénynek lényegi joga van egy olyan élethez, amely az itt az egyenlő élet alapjának nevezett, minden lény számára alapvetőként elismert, valamint ezúton a mindenki számára lényegi, de senki számára nem kizárólagos jogok nyilatkozataként kinyilvánított alapelveken nyugszik.

E jognyilatkozat alapvetése a gyakorlati alkalmazás, amely szerint minden lény számára garantálva van a gyakorlati szempontból méltó élet, a túlélés és a fenntarthatóság pedig olyan adottság, amelyet minden lény birtokol, megoszt és hordoz, és ennek alapján az egyén és mindenki egyformán teljes értékű életet élhet. - olvass tovább... 

Garantált Megélhetési Jövedelem Javaslat


Egy olyan világban élünk, mely napról napra csak romlik. Korrupció, erőszak, háborúk, megszorítások, adósság, fizetésképtelenség, szegénység, hajléktalanság, rabszolgaság; ilyen szavakkal írható le a világunk, ha nem is mindenki számára, de sokaknak és senki nem tagadhatja le a változás szükségességét.

Ez az indítvány/javaslat egy vázlat és amiképpen egyetértünk a felelősségvállalásban ezért a világért, megsokszorozzuk az elérhető munkaerőt, a szorgos kezeket, amelyek együttműködnek egy új Alkotmány megírásában ezért a világért, egy új tervrajzot, ami által  elkötelezzük magunkat, hogy minden erőnkkel azért cselekedjünk, hogy megváltoztassuk azt, ahogyan a dolgok vannak.

A Garantált Megélhetési Jövedelem ("G.M.J") egy Javaslat, mely a világ egyenlőtlenségének halasztást nem tűrő problémájára irányul. A jelenlegi gazdasági és politikai módszerek elérték a világ jogfosztottjai boldogulásának és jólétének elősegítését, -talán- egy bizonyos fokig megkönnyítették a gazdaság növekedését, de ennek a növekedésnek a pénzbeli adományai még el kell, hogy érjék azokat, akiknek a leginkább szükségük van rá. - olvass tovább...