Kik vagyunk?

Fordítás. Eredeti: Living Income Guaranteed: Who are We?

Az Egyenlő Élet Alapítvány kutatja és fejleszti a Garantált Megélhetési Jövedelmet, mely megoldást jelentene a jelenlegi gazdasági helyzet instabilitására és az elharapódzó szegénységre. A Megélhetési Jövedelem legfőbb célja, hogy hatékony és fenntartható megoldást nyújtson minden állampolgár számára. Ennek érdekében a szociális struktúrát, mely jelen pillanatban gazdasági működésünk terméke, képessé kell tenni arra, hogy elősegíthessen olyan gazdasági megoldásokat, mint a Megélhetési Jövedelem. Ehhez az egyénnek meg kell vizsgálania a gazdaság minden tényezőjét, hogy fény derüljön a szükséges lépésekre egy versenyképes modell létrehozásához, mely támogatja azokat, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy részt vegyenek a gazdaság működésében, illetve azokat is, akik gyakorlatilag is részt vállalnak ebben a folyamatban, valamint szükséges megfelelő motivációt létrehozni a gazdaság számára, hogy vibráló és dinamikus legyen.

Súlyos problémát jelent az oktatásunkban, hogy megengedjük a vállalatoknak a média kontrollálását, mely a saját profitorientált programjukat biztosító propagandát sugározza, ami megakadályozza, hogy hozzájuthassunk a megfelelő oktatáshoz és információkhoz, ami biztosítaná a világrenszer működésének megértését, és azt, hogy mindannyian felügyelőkké váljunk, ami biztosítaná a kormányaink és a gazdaságunk hatékony működését – ez az, ami nem történik.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, nem értettük meg tisztán, hogy a legkevésbé sem célravezető petíciókat írni, illetve a jelenlegi vezetőkkel tárgyalni a Megélhetési Jövedelemről - tisztán  kiderül, hogy várólistára kerülünk és valójában soha nem jutunk sehová, ahogy az eddig eltelt idő is bizonyítja. Csak egy útja van annak, hogy a Megélhetési Jövedelem valódi versenyzővé és potenciálisan egy új gazdasági rendszerré váljon, mégpedig egy politikai napirenden keresztül, melyben egy politikai párt a Garantált Megélhetési Jövedelemre alapozza stratégiáját egy világosan meghatározott keretprogramban, amely kifejti, hogyan fog ez a gyakorlatban működni, mi szükséges a megvalósításához, hogyan hajtják végre a szükséges változtatásokat, milyen típusú oktatás válik szükségessé, hogy előidézze az állampolgárok hozzáállásában az ehhez szükséges változást, valamint természetesen egy becslés is szükséges a megvalósítás költségeiről, és hogy mennyi időt fog ez igénybe venni.

Ezeket a dolgokat fogjuk elősegíteni az Egyenlő Élet Alapítványon keresztül. Közzétesszük a kutatásainkat és javaslatainkat, melyek fiatal elméktől származnak, akik elkötelezték magukat, hogy megoldást találjanak a problémára, ami az elmúlt generációknak nem sikerült. Tanulmányozzuk a jelenlegi rendszereket, fejlesztjuk kommunikációs készségeinket, szótárunkat, mely szükséges ahhoz, hogy kreatívak, de kritikusak is legyünk a kellő megfontolások alapján, hogy mindig olyan megoldásokat hozzunk létre, melyek eredményei mindig a legjobbat biztosítják minden élő számára. Ha magadénak érzed ezeket a megoldásokat, azt javasoljuk, hogy csatlakozz erőfeszítéseinkhez. A célunk olyan megoldással előállni, melyben feltárjuk, hogy a Garantált Megélhetési Jövedelem hogyan tudna a kapitalizmus hasznára valni, mert felismertük, hogy ez a megfelelő hozzáállás, ami elfogadottabb lesz az emberiség jelen életkörülményei között.

Tehát a Garantált Megélhetési Jövedelemmel nem elegendő mindenki számára egy minimális jövedelmet biztosítani, hanem garantálni kell, hogy megértsük a rendszer problémáját és hogy miért van az, hogy vagy megváltoztatjuk a dolgok jelenlegi működését, vagy az egész rendszer működésképtelenné válik.

Szükséges a józan gondolkodásra nevelés ahhoz, hogy megértsük az alapvető problémákat, amiket figyelmen kívül hagytunk, amikor kísérletet tettünk annak megalapozására, hogy minden egyén számára méltóságteljes életet biztosítsunk. Emiatt jutottunk arra a következtetésre, hogy a jelenlegi krízisre és a növekvő problémákra olyan megoldást kell találnunk, melyek könnyen megvalosíthatóak anélkül, hogy arra várnánk, hogy az emberek felismerjék az alapelvet, mely lehetőve teszi az életet a Földön, az Egyenlőség elvét.

Egy olyan generáció szólal meg általunk, mely azért van itt, hogy megtalája a mindenki számára legkedvezőbb megoldásokat. Az itt bemutatott javaslatok a vázlat egy olyan világ létrehozásához, melyre eljövendő gyermekeink érdekében mindannyian büszkék lehetünk.