Garantált Megélhetési Jövedelem Javaslat

Előszó

Egy olyan világban élünk, mely napról napra csak romlik. Korrupció, erőszak, háborúk, megszorítások, adósság, fizetésképtelenség, szegénység, hajléktalanság, rabszolgaság; ilyen szavakkal írható le a világunk, ha nem is mindenki számára, de sokaknak és senki nem tagadhatja le a változás szükségességét.

Amiként azt elemeztük, hogyan hozzunk létre egy olyan változást, ami megvalósítható és tartós; a problémákat, melyekkel szembesülünk sok oldalról kellett figyelembe vennünk; nem utolsósorban azt a tényt, hogy a saját definícióink alapján elfogadjuk, hogy jelenleg hierarchiában élünk, kizárva a világot kormányozó hatalomból és hogyan is tudna minden egyes ember újra birtokába kerülni ama hatalmának, amellyel a világot egy másfajta kimenetel felé irányítaná, egy másfajta valóságba, amely Mindenkit támogatna és nem csak néhányat.

Elég nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a pillanatban az Egyenlőségnek csak egyetlen fajtája létezik, amit felvállalhatunk és amiből kiindulva elkezdhetjük orvosolni az idáig okozott károkat. Ez a pont az Egyenlő Felelősség, az a pont, amit mindenkivel közvetlenül megoszthatunk a bolygón a döntéseink során, egy pont, amin nem kell vitázni, harcolni érte vagy követelni, mert ezt a pontot minden egyes ember fel tudja ismerni és dönthet úgy, hogy ez alapján cselekszik, mint a megoldás részeként.

E megértés és a közös felelősségünk figyelembevételével írtunk egy javaslatot a változáshoz, amiként nem vezetőkre, hanem közös megegyezésre van szükségünk arról, hogy nem támogatunk tovább egy ilyen világot, ilyen nyomort és szenvedést, mert nincs erre szükség, senki sem lett jobb vagy bölcsebb általa s ezért meg kell változtatnunk annak a leckének a tartalmát, amit a magunk és mások számára oktatni próbálunk; a szenvedéssel ellentétben, mindenki szenvedésének elkerülése végett egy másfajta világért, ahol az Élet számít a legfőbb értéknek, a Pénz pedig visszatér arra a helyre, ahol mindig is kellett volna lennie: az Élet szolgálatában.

Ez az indítvány/javaslat egy vázlat és amiképpen egyetértünk a felelősségvállalásban ezért a világért, megsokszorozzuk az elérhető munkaerőt, a szorgos kezeket, amelyek együttműködnek egy új Alkotmány megírásában ezért a világért, egy új tervrajzot, ami által  elkötelezzük magunkat, hogy minden erőnkkel azért cselekedjünk, hogy megváltoztassuk azt, ahogyan a dolgok vannak.

Idáig sosem született egy olyan terv, amely arra irányult volna, hogyan is élhetünk harmóniában ezen a bolygón, s csatlakozásra szólítjuk föl mindazokat, akik  részt vennének a Változásért indított mozgalomban, amely az önmagunkért történő felelősségvállalással kezdődik, azaz a családunkként fogjuk fel a világot és az emberiséget és megváltoztatjuk mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy felöleljük, ahelyett, hogy elkülönülnénk; megoldjunk, ahelyett, hogy követelnénk; felelősséget vállalnánk, ahelyett, hogy hibáztatnánk a hatalmon lévőket, amiért nem teszik meg azokat a lépéseket, amiről azt látjuk, hogy jobban is lehetne csinálni,- amit mindenkiért meg lehetne tenni, hogy ez a világ biztosan ne maradjon ilyen, mint most.

Egy jobb világot hagyhatunk az utánunk jövők számára s ez az a vázlat, amit javaslunk arra, hogy hogyan kellene tenni s a világ úgy változhat, ahogyan mi változunk, mert minden egyes embernek megvan az ereje, hogy kiálljon a változásért, mint A Változás maga.

Bevezetés

A Garantált Megélhetési Jövedelem ("G.M.J") egy Javaslat, mely a világ egyenlőtlenségének halasztást nem tűrő problémájára irányul. A jelenlegi gazdasági és politikai módszerek elérték a világ jogfosztottjai boldogulásának és jólétének elősegítését, -talán- egy bizonyos fokig megkönnyítették a gazdaság növekedését, de ennek a növekedésnek a pénzbeli adományai még el kell, hogy érjék azokat, akiknek a leginkább szükségük van rá.

A Garantált Megélhetési Jövedelem támogatni és segíteni fogja a társadalom azon egyéneit, akik hátrányos helyzetben vannak e strukturális nehézkesség és alkalmatlanság miatt. A Garantált Megélhetési Jövedelem Egyenlő Esélyt fog nyújtani mindenki számára és olyan közegként fog működni, amin keresztül a nemzetek orvosolni tudják a kapitalizmus legközvetlenebb és legnegatívabb hatásait, fenntartva eközben azokat az egyedülálló erősségeket, melyeket egy ilyen rendszer megtestesít. A Garantált Megélhetési Jövedelem segítséget fog nyújtani a növekedés és a fenntarthatóság kiegyensúlyozásában, biztosítva és megőrizve az Alapvető Emberi Jogokat mindenki számára.

A Garantált Megélhetési Jövedelem egy tényleges Megélhetési Jövedelem ellátás minden jogosult állampolgár számára - egy jövedelem, mely az anyagi biztonság indokolt szintjét nyújtja, hogy ezáltal mindenki képes legyen egy méltóságteljes életvitelre. Az Egyetemes Alapjövedelem javaslataival ellentétben a Garantált Megélhetési Jövedelem nem feltételek nélkül jár, hanem jogosultságát az anyagi helyzet felmérésével határozzák meg. A Garantált Megélhetési Jövedelem egy mindenki számára elérhető szociális biztonsági háló, mely a szükségesség mértékén alapszik. Ez az alapelv szemlélteti nemzeti elvárásunkat a kormánnyal szemben, ahogy ez a legtöbb ország Emberi Jogok nyilatkozatában kifejezésre jut, melyben az állam biztosítja polgárai számára a jólétet, ha azt önmaguk számára nem tudják megteremteni.

Paradigmaváltás

A Garantált Megélhetési Jövedelem kivitelezéséhez paradigmaváltás is szükséges. Be kell látnunk, hogy a jelenlegi rendszerünk az erőforrások kezeléséhez való hozzáállásban és az emberi jogok biztosítása terén messze áll a hatékonytól. Társadalomként, rendszerünk nehézkességének beismerése arra ösztönöz, hogy alaposan megvizsgáljuk értékrendszerünket és kizárjuk azokat az elveket, amelyek többé nem szolgálják az érdekeinket. Amikor a múlt irányvonalaihoz tartjuk magunkat, csak mert "mindig is így csinálták", a múlt hibáit teremtjük újra, melyeket valójában el szeretnénk törölni. Az előrehaladásnak és a társadalomban való tényleges fejlődés előidézésének egyetlen módja, ha másképp csináljuk a dolgokat. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, a változásra való nyitottságra van szükségünk - megújításra és kreativitásra - a "dobozon kívüli" gondolkodásmódhoz. Einstein szavaival: A problémákat nem tudjuk ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, amivel létrehoztuk őket.

Szerkezeti szabályozások

A Garantált Megélhetési Jövedelem Rendszerének finanszírozásához változtatni kell a jelenlegi szociális-gazdasági és politikai struktúrán. A Garantált Megélhetési Jövedelemhez szükséges pénzmennyiség finanszírozása nem életképes a kormány költségvetéséből vagy annak lefaragásán keresztül. A kormány önmagában nincs felkészülve arra, hogy ilyen mértékű jövedelem áthelyezéseket tudjon kezelni, mint ami az összes Megélhetési Jövedelmre szorult számára szükséges lenne, ahhoz, hogy méltóságteljes életet élhessen. Átszabályozás és finomhangolás indokolt egy megfelelő Megélhetési Jövedelemhez szükséges pénzmennyiség felszabadításához és biztosításához, hogy garantálni lehessen.

Az Erőforrások Államosítása és Szociális Jutalék

A Garantált Megélhetési Jövedelem megalapításának egyik útja az erőforrások államosítása minden országban. A közösség jólétének érdekében minden ország természeti erőforrásai áthelyeződnek a vállalatok államosításával, melyek gyártási és termelési folyamatok során használják azokat. Ezután a lakosság gyakorlatilag részvényesévé válnának ezeknek a vállalatoknak. A közösségi tulajdonban lévő vállalatok gazdasági haszna részben (vagy egészében, ha szükséges) kitermelné a Garantált Megélhetési Jövedelmet.

Egy ilyen lépés, a magától értetődő finanszírozási szerepén túl, az erőforrások államosításával és a hozzá kapcsolódó vállalkozásokkal, lehetőséget nyújt a polgárok számára, hogy az ország javai felett rendelkezzenek - és ez tulajdonképpen a direkt demokrácia kiterjesztése.

A hadsereg költségvetésének átirányítása

A Megélhetési Jövedelem finanszírozásához szükséges pénzügyi alap egy másik fő és helyénvaló forrása a hadsereg költségvetésének átirányítása. Míg a háború valódi és a propagált létjogosultsága kérdéses, a pusztító eredménye egyértelműen nem. Nincs szükség további magyarázatra vagy megvitatásra annak tisztázásához, hogy a háború miért nem kívánatos és miért kell eltörölni.

Minden demokratikus kormány első és legfontosabb kötelessége a saját országának polgárai felé irányul. Nincs értelme a közjavakból hatalmas összegeket költeni katonai akciók finanszírozására a humanitarianizmus álcája alatt, miközben hazai fronton olyan ismert és egyre növekvő problémákkal szembesülünk, mint a munkanélküliség, a szegénység vagy a nem megfelelő oktatási programok és egészségügyi rendszerek. A világ megjavítását otthon kell elkezdeni.

Adózás

A Garantált Megélhetési Jövedelemben felhagyunk a közvetlen vagy személyes adózási metódusokkal. Csak közvetett adózási formákat segítünk elő, többek között általános forgalmi adó, forgalmi adó és import illetékek  formájában. Nem lesz többé szükség mértéktelen adózásra, mivel azok a szerepek és funkciók, amiket a kormánynak teljesítenie és finanszíroznia kell, minimálisak lesznek.

A fizetendő adó mennyisége egyénenként közvetlen összefüggésben fog állni az egyén által kifejtett tevékenységgel és a társadalom adott területén való közreműködésével (pl. vám/ utak díjszabása).

Megjegyezzük, hogy az itt javasolt finanszírozási lehetőségek egyéni kombinációját és elterjesztését minden országra külön meg kell szabni - attól függően, hogy milyen az ottani jelenlegi gazdasági helyzet és a kulturális közeg. Egy ország-specifikus kalkuláció meghatározó lehet, melyben az eddig eltulajdonított egyéni gazdasági pénzügyi alapok átirányíthatóak a Megélhetési Jövedelem garantálásának irányába.

Bérminimum

Egy általános ellenvetés a Megélhetési Jövedelemmel szemben az, hogy visszafogó erővel bírna a munkakeresés tekintetében az emberek szemében, ami munkaerőhiányhoz vezetne a kevésbé kellemesnek gondolt pozíciókban. Ösztönző erőként a foglalkoztatás díjazásának legalább a bérminimumot el kell érnie, melynek összege a Megélhetési Jövedelem kétszerese lenne. Mindenkinek, aki képes munkát vállalni, érdekében állna, hogy így tegyen. A Megélhetési Jövedelem csupán az alapvető szükségleteket fedezi majd, mint egy megfelelő otthon, élelmiszer, egészségügyi ellátás, oktatás és hozzáférés a szükséges közösségi szolgáltatásokhoz (pl. tömegközlekedés); extrákkal és luxussal járó életmódot nem fog biztosítani.

Fenntartható díjszabás

Azért, hogy a társaságok és vállalatok biztosítani tudják azt a bérminimumot, ami a Megélhetési Jövedelem kétszerese, új díjszabás szükséges. Az áraknak tükrözniük kell az alaptőke ráfordítást és tartalmaznia kell a javak és szolgáltatások termelési folyamatában résztvevő humán erőforrás költségeit.

Ez az új díjszabás teremt kapcsolatot a szolgáltatók és a fogyasztók között egy kölcsönös támogatás alapján, mivel így mindkét fél egyenlő értékekhez jut. A javak és szolgáltatások ára tükrözi azt a munkát, amire az előállítási folyamatban szükség volt, és ezt a fogyasztó fogja díjazni, aki hozzájárul a munkát végző megélhetéséhez. A dolgozó az idejével és erőfeszítéseivel járul hozzá azoknak a javaknak és szolgáltatásoknak a létrehozásához, melyekhez a fogyasztó hozzájut. Az árak funkciói így biztosítják, hogy minimális szinten mindenki, aki részt vesz a javak és szolgáltatások előállítási folyamatában, képes legyen az önfenntartásra, és a díjszabás csak másodlagosan szolgálhatna további verseny alapjául.

Automatizálás, átláthatóság és a pénz digitalizálása

Egy olyan gazdasági rendszer létrehozásához, ami a Garantált Megélhetési Jövedelmen alapszik, olyan folyamatok szükségesek, mint a társadalmi ellátás, gyártás és termelés, valamint általános logisztika, s mindez a leghatékonyabb és leggyakorlatiasabb formájában. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, a digitalizálás és automatizálás alapvető jelleget ölt, egyrészt a rendszer egyenletes működéséhez, másrészt, hogy minimalizáljuk a hibákat és az emberi beavatkozásból eredő baleseteket és a szándékosan ártó viselkedést. Bőséges technológiai megoldás áll rendelkezésre egy integrált és összekapcsolt adminisztratív hálózat kialakításához, annak biztosítására, hogy minden állampolgár biztonságban és jólétben élhessen. Számos ország már most használ elektronikus személyazonosító kártyákat, a bankkártyával összekapcsolt személyazonosító kártyák már nem akkora ugrás. Az összekapcsolt személyazonosító kártya és bankkártya rögzíteni fog minden lényeges információt, értékelést és becslést, ami biztosítja, hogy mindenki, akiknek szüksége van a pénzügyi biztonság fenntartásához hozzájuthasson a Garantált Megélhetési Jövedelemhez.

Az automatizálás átláthatóságot is biztosít és felügyeli a szabályozásokat, mint pl. az alapvető bérminimum, biztosítva ezzel, hogy senki ne kísérelje meg becsapni a rendszert - akár személyi, vállalati vagy kormányzati szinten.

A megnövekedett automatizálás, az adat és pénzügyi műveletek átláthatóságának biztosítása, valamint a váltás készpénzről a digitális pénznem irányába csökkenti a lehetőséget és a hajlamot arra, hogy magánszemélyek vagy szervezett csoportok meg nem engedett pénzügyi tranzakciókban vegyenek részt.

Az üzlet és a fenntarthatóság harmonizálása

Hatékony marketing hatékony piacokhoz: reklám és propaganda

Egy stabil és hatékony gazdaság fejlődésének ösztönzéséhez változásokra van szükség a piacok befolyásolásában és irányításában annak biztosítására, hogy a gazdaságban forgó kínálat valóban tükrözze az emberek igényeit. Azért beszélünk az "emberek igényei"-ről, mert a Garantált Megélhetési Jövedelem ellátáson keresztül minden ember hatékonyan jelezni tudja az igényeit a gazdaságban. Ezen az egyszerű változtatáson és a növekvő vásárlási erőn keresztül új keresleti görbékkel fogunk szembesülni, amelyek valóban jelzik, hogy mire van szükség a társadalomban egy olyan piac számára, amely ki tudja elégíteni a vásárlók elvárásait és kéréseit.

A reklámozás és közönségszolgálat módosítása is szükséges ahhoz, hogy az informált vásárló véleménye valóban megbecsültté és ésszerű döntéshozóvá váljon. A közönségszolgálati és reklámcégeknek a vásárlók érzelmi alapú elcsábítása vált az elsődleges fókusszá azért, hogy vásároljanak vagy vonzódás alakuljon ki bennük egy termék vagy szolgáltatás iránt ahelyett, hogy egy racionális szinten fordulnának a fogyasztókhoz. Ez irracionális vásárlói magatartást eredményez, mely aképpen akadályozza az erőforrások hatékony kezelését, hogy olyan igények és azok kielégítései keletkezzenek, amik sohasem alakultak volna ki a jelenlegi közönségszolgálati és reklámkampányok pszichológiai manipulációs taktikái nélkül.

Az ilyen marketing stratégiák és kampányok a profit érdekében a szűkös erőforrások mérhetetlen elvesztegetéséhez vezettek. Miután az értékesítésnek ez a formája szemmel láthatóan nem hatékony, a reklám és közönségszolgálati projekteknek a fogyasztók és/vagy a népesség tényszerű oktatására kell fókuszálniuk, olyan információk felhasználásával, melyek valóban helytállóak a bemutatott és reklámozott termékre vagy szolgáltatásra nézve. Az érzelmi alapú csábítástól a racionális megfontolás irányába történő változás fog bekövetkezni a fogyasztói döntéshozásban, amely egy valódi igényeken, minőségi termékeken és szolgáltatásokon alapuló, a fenntarthatóságot figyelembe vevő kereslet-kínálati mechanizmushoz fog vezetni.

Szabványügyi hivatal: minőségbiztosítás és ellenőrzés

A Garantált Megélhetési Jövedelmen alapuló társadalomban az eljárások és a szabályozások a fenntarthatóságnak és a tartósság elvének lesznek elkötelezve. Csak ezekhez az elvekhez folyamodva tudjuk maximalizálni társadalomként a kapacitásunkat, hogy mindenki számára a legjobb minőségű, élhető környezetet nyújthassuk, amely jelenünket és jövőnket is támogatja és fenntartja.

A gyakorlatban átültetve ez a javak előállításában és a szolgáltatások nyújtásának jól meghatározott folyamatain keresztül nyilvánul meg, hogy minden olyan kritériumnak megfeleljen, ami biztosítja a minőséget és tartósságot a fogyasztó számára.

Mielőtt egy termék vagy szolgáltatás piacra kerül, egy szabványügyi hivatal fogja szigorúan felülvizsgálni és tesztelni, annak megállapítására, hogy az adott termék vagy szolgáltatás tervezése, kivitelezése és a szélsőségig való tesztelése garantálja-e az anyag és a funkció jó minőségét. Amint egy terméket jóváhagytak és minősítettek, rendszeres ellenőrzés és felülvizsgálat fogja biztosítani a folyamatos minőséget. A minőség meghatározásának elképzelése széleskörű lesz, hogy biztosítsa a termelési folyamatok minden dimenziójának és aspektusának minőségét, beleértve a termék szállítását és a fogyasztó általi felhasználását is.

A minőséget a felhasznált anyagok minősége, a termelési folyamatok biztonsága, a környezeti kihatások minimalizálása, a termék tartóssága, valamint a címkén és használati utasításokban szereplő információk átláthatósága és pontossága alapján fogják értékelni.